Om SWED Worklife

Vill ni vara med på resan mot hälsosammare arbetsplatser?

SWED Worklife ABs vision är:

Skapa fler hälsosamma, effektiva och hållbara möten – Stand up for life!

Varför startade vi detta?

Vi på SWED Worklife AB har genom undersökningar under flera år visat att sittande möten upplevs tröttande och ohälsosamma. Många upplever att stående möten blir mer effektiva och att mötestiden kortas ner. Vi tycker därför att det är dags att tänka om, tänka nytt och tänka hälsosamt arbetsliv. Varför sitter vi genom alla möten, är det inte dags att börja mötet stående med möjlighet att sitta. Skapa en god arbetsmiljö vid alla tillfällen inte bara vid skrivbordet. Vi har följt forskningen som säger att sittande möten eller stående möten är inte hållbart för kroppen, däremot gör variationen att kroppen mår bra. Ett sittande möte inbjuder inte till att stå. Däremot erbjuder vårt koncept möjligheten att välja.

Vad får ni av oss?

Ett hälsosamt koncept som erbjuder en god arbetsmiljö hela arbetsdagen även vid konferenser och möten. Ni får en god arbetsmiljö även i mötesrummen vilket innebär bättre hälsa för dina medarbetare och bättre rekryteringsmöjligheter vilket också skapar goda ambassadörer.

Forskning visar att stående möten har flera positiva effekter i kroppen bland annat:

  • Ökad kaloriförbränning vilket kan leda till minskad övervikt

  • Minskad risk för ämnesomsättningssjukdomar
  • Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt tarm- och bröstcancer
  • Motverkar nack-, rygg- och axelproblem
  • Minskad risk för diabetes

Exempel på andra positiva effekter stående möten leder till:

  • Effektivare möten som i sin tur ger effektivare medarbetare som mår bättre
  • Lägre sjukfrånvaro
  • Bättre arbetsmiljö
  • Högre engagemang

(Källor: Harvard Medical School och European journal of preventative cardiology, Mayo Clinic Minnesota, University of Queensland, Victoria University, International Journal of Epidemiology)

STAND UP FOR LIFE!