MÖRRUM • 2021-02-10

Integritetspolicy

SWED worklife ABs integritetspolicy och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Cookies på swedworklife.se

Vi använder Cookies för att ge dig som besökare den bästa upplevelsen av sajten. Du kan ändra dina inställningar och välja vilka Cookies du vill acceptera.

Klicka här för att ändra dina samtyckesinställningar för Cookies.

Läs mer om Cookies

Personuppgiftsansvarig

Det är SWED worklife AB (org. nr .559252-4143) som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter görs i enlighet med gällande dataskyddslagsstiftning samt de principer som framgår av denna integritetspolicy,

SWED worklife AB värnar om den personliga integriteten

Alla kunder skall känna sig trygga när de anförtror SWED worklife AB sina personuppgifter. Policyn utgår från gällande lagstiftning och förtydligar hur vi arbetar med att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

SWED worklife AB behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligen angivna ändamål. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal med dig som kund. Dina personuppgifter behandlas för att kunna handlägga och registrera köp av företagets produkter och tjänster.

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål, vilka nedan. Bl.a. samlar vi in information om dig när du önskar en offert, lägger en order för våra produkter eller tjänster, när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller när du ansöker om anställning hos oss. Vidare samlar vi in information när du frivilligt fyller i kundundersökningar eller kontaktformulär, ger oss feedback samt om du kontaktar vår kundtjänst.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

• Namn, befattning, titel och kontaktinformation, inklusive e-postadress, telefonnummer och postadress

  • köphistorik
  • leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation
  • annan information som du lämnat till oss i samband med exempelvis kontakt med vår kundtjänst
  • ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

• SWED worklife ABs hemsida, t.ex. när du beställer en produkt, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar dig och laddar ner information eller kontaktar oss via våra kontaktformulär

  • när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
  • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners;
  • från tredje parter i form av olika adressleverantörer;
  • Via diverse aktiviteter, t.ex. mässor och events.

Marknadsföring

Information som lämnats till SWED worklife AB används även för att vi genom direkt marknadsföring ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden samt ge bättre service till våra kunder. Exempel på detta är:

  • Erbjudanden som anpassats efter kundens intresseområden och behov.
  • Ge information i form av utskick.

Kunden har alltid rätt att begära att de personuppgifter som SWED worklife AB har, inte behandlas för direktmarknadsföring. En begäran om spärr mot direktmarknadsföring skall göras skriftligen till SWED worklife AB på mailadress info@swedworklife.se.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Samtycke

I de fall som krävs eller annars är lämpligt, erhåller SWED worklife AB samtycke från kunden innan behandling av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden kan samtycka genom att underteckna till exempel ett avtal, eller registrering för att få informationsbrev. Innan samtycke lämnas ska kunden informeras om behandlingen.

Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. SWED worklife AB kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, eftersom samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Information om personuppgifterna

SWED worklife AB hanterar personuppgifter enligt dataskyddförordningen (GDPR), läs mer här.

Kunder som har frågor om SWED worklife ABs hantering av personuppgifter kan kontakta oss på info@swedworklife.se eller postadress SWED worklife AB, Karlshamnsvägen 31, 375 33 Mörrum.

Säkerhet

De uppgifter som anförtros SWED worklife AB behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till kunden. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få en sammanställning av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d Datainspektionen) om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på vår hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt gällande lagstiftning och praxis.